Junien kulkutietoja verkossa

Junien kulkutietoja verkossa

Viime aikoina on noussut esille junat.net-palvelu, aikataulunäyttö, joka hakee tietonsa Liikenneviraston avoimesta Digitraffic-rajapinnasta. Avoin data on innostanut muitakin projekteja. Kerään tähän artikkeliin suoria linkkejä palveluihin, jotka hyödyntävät avointa dataa kulkutietojen esittämiseen. Kehittäjien foorumina toimii Google-ryhmä, josta myös osa tiedoista on poimittu tähän kirjoitukseen. Yleisesti ottaen kaikissa palveluissa on toisiaan täydentäviä ominaisuuksia.

  • Junalähdöt – Liikenneviraston palvelu, jossa aikataulunäyttö, kahden aseman välisten lähtöjen haku, mobiilipalvelu ja aikataulutietojen haku maksullisella tekstiviestillä
  • vaunut.org – Resiina-lehden kuvasivustolla on yksi ensimmäisistä rautatieliikenteen avointa dataa hyödyntäneistä sovelluksista: kulkutietopalvelu, jossa yleiskatsaus liikennetilanteeseen junalajeittain jaoteltuna sekä juna- ja liikennepaikkakohtaiset tarkemmat tiedot.
  • junat.dy.fi – Juhani Pirttilahden kehittämä palvelu, jossa karttanäyttö, liikennetilanne (mm. täsmällisyystiedot ja peruttujen junien luettelo) sekä aikataulunäyttö – näytön osoite on muotoa http://junat.dy.fi/liikenne/naytto/SK, jossa viimeinen osa on liikennepaikan lyhenne (SK=Seinäjoki). Lähtevät lisäämällä /l http://junat.dy.fi/liikenne/naytto/SK/l ja saapuvat lisäämällä /s http://junat.dy.fi/liikenne/naytto/SK/s.
  • KOPLA (vanha versio, uusi kehitteillä) – Tuomas Savelan kehittämä palvelu, joka esittää tiiviissä muodossa liikennepaikalta seuraavaksi lähtevät junat, kulussa olevat junat tai halutun junan kokoonpano- ja kulkutiedot.
  • JULIA – Teemu Sirkiän junaliikenteen havaintojärjestelmä. Rautatieharrastajille tarkoitettu monipuolinen sivusto, jonka ominaisuudet selvinnevät parhaiten sivuston esittelystä. Esimerkkeinä yleiskatsaus liikennetilanteeseen, havaintopäiväkirja, reaaliaikainen graafinen aikataulu ja harvinaisten tai uusien aikataulujen merkitseminen mielenkiintoisiksi.
  • Junailija – Tero Laakson rautatieharrastajille suunnattu sivusto. Esittää valitun junan aikataulun ja kohtaukset muiden junien kanssa. Lisäksi mahdollisuus muodostaa aikataulu valitulle sijainnille liikennepaikkojen välillä. Hyödyntää laitteen paikannustietoa, jos sellainen on saatavissa.
  • junat.eu – karttanäyttö
  • junat.net – jo alussa mainittu Joonas Rouhiaisen palvelu, jossa aikataulunäyttö sekä yksittäisen junan etenemisnäyttö.
  • annttu.fi – Antti Jaakkolan sivu, jossa valitun junan kulku näytetään aikataulussa ja kartalla, minkä lisäksi esitetään nopeus ja kompassisuunta (0° = pohjoiseen, 90° = itään). Junan numero täytyy kirjoitushetkellä kokeillussa versiossa syöttää tyyppitunnuksineen muodossa IC5, pelkkä numero ei anna tulosta.  Mobiiliversio antaa listan kulussa olevista junista, josta voi valita, muttei näytä karttanäkymää.

Mobiilisovelluksia:

Lisäksi matkustajaliikenneoperaattori VR:n etusivulla on suora hakutoiminto, jonka kautta löytyvät vastaavat tiedot sekä linkki erilliselle liikennetilannesivulle.