TrainPi osa 2: pysähdytäänpä hetkeksi

TrainPi osa 2: pysähdytäänpä hetkeksi
Jarrutusjakson kytkentä Märklin-järjestelmässä

Projektina on siis saada tietokone ohjaamaan junia. Tämä ei sinänsä ole uusi asia, se on tehty moneen kertaan ennenkin. Lähinnä tässä koetetaan sovittaa olemassa olevia palikoita yhteen helposti käsiteltäväksi ja monistettavaksi kokonaisuudeksi. Siksi nousee esiin eräitä kysymyksiä, joihin täytyy hieman miettiä vastauksia. Yksi tällainen kysymys on mitä tapahtuu junan lähestyessä seis-opastetta näyttävää opastinta. Pysähtyminen olisi tietysti toivottavaa.

Selvennetään aluksi pari käsitettä: opastimen edessä ollaan kun katsotaan omaan kulkusuuntaan (eli eteenpäin) ja nähdään opastin. Jos on jo menty opastimen ohi, ollaan opastimen takana.

Vaihtoehto 0 on jättää asia kokonaan kuljettajan huoleksi: jos ajaa punaisia päin, vastatkoon itse seurauksista. Näin voi menetellä, jos kaikki junat ovat kuljettajien ohjauksessa ja kaikki opastimet riittävän hyvin näkyvissä tai esim. ratapöydän reunaan asennettuun paneeliin toistettuina. Tällöin itse rataan ei tarvitse tehdä mitään.

Vaihtoehto 0+ on tehdä kytkentä, joka ainoastaan estää junaa ajamasta punaista näyttävän opastimen ohi. Perinteisessä analogisessa järjestelmässä asia oli tavallaan yksinkertainen: opastimen yhteydessä oli rele, joka seis-opastetta näytettäessä katkaisi sähkön pieneltä matkalta opastimen edestä, jolloin juna pysähtyi niille sijoilleen. Toki tämä pätee digiajossakin, mutta pienin varauksin: kun digiaikana on totuttu siihen, että juna lähtee liikkeelle ja pysähtyy pehmeästi ja kaikki toiminnot ovat käynnissä myös junan seistessä, virran katketessa veturi pysähtyy ns. seinään ja sammuu täysin. Pahimmassa tapauksessa liikkeellelähtöä säestävät käynnistymisen ja jarrukompressorin äänet. Veturin voimansiirtokaan ei välttämättä suhtaudu myötämielisesti äkkipysäykseen. Tällainen kytkentä voi kuitenkin tulla kysymykseen automatisoidulla piiloratapihalla, jossa liikutaan pienillä nopeuksilla eivätkä junat näy maisemassa.

Digiradalla on ehkä kannattavampaa sijoittaa virraton jakso opastimen jälkeen, jolloin siitä tulee ohiajovara. Tällöin opastimen eteen pysähtyminen on kuljettajan vastuulla ja virraton ohiajovara toimii lisävarmistuksena.

Pakkopysäytys kaksisuuntaisella raiteella
Pakkopysäytys kaksisuuntaisella raiteella. Virrattomaksi jäävä osuus on opastinten välissä. Siihen syötetään ajovirtaa aina kun jompikumpi opastin näyttää ajon sallivaa opastetta.

Vaihtoehto 1 on jatkokehitelmä edellisestä. Ohiajovara on edelleen opastimen takana, mutta opastimen eteen tehdään jarrutusjakso. Opastimen näyttäessä seis-opastetta jarrutusosuuden sähkö syötetään sellaisen kytkennän kautta, joka saa dekooderissa aikaan jarrutuksen. Näitä on useita mahdollisia:

  • DCC-järjestelmässä voidaan jarrutusosuudelle syöttää tasajännitettä. Tällöin sellaiset veturit jarruttavat, joista on analoginen ajo estetty. Se estetään yleensä asettamalla dekooderin asetusmuuttuja (CV) 29:n bitti 2 nollaksi. (Jos muuttujan arvo esitetään kokonaislukuna eikä bitti kerrallaan, luvusta vähennetään 4.) Jarrutuksessa käytetään ennalta määrättyä hidastuvuutta.
  • Toinen vaihtoehto on syöttää jarrutusjaksolle jarrutussignaalia, joka on erityinen komentojono, joka käskee kaikkien junien jarruttaa pysähdyksiin. Tätä varten tarvitaan erityinen jarrugeneraattori.
  • Jos DCC-järjestelmää käytetään kaksikiskoradalla ja dekooderit tukevat ABC:tä eli epäsymmetristä jarruohjausta, voidaan jarruosuuden kulkusuunnassa  oikeanpuoleiseen kiskoon lisätä diodisilta, jossa on neljä diodia sarjassa yhteen ja niiden rinnalla yksi toiseen suuntaan. Veturit, joissa on ABC käytössä, jarruttavat ennalta määrätyn jarrutusmatkan mukaan.
  • Märklinin järjestelmissä jarrutus saadaan aikaan syöttämällä keskinastoihin negatiivista tasajännitettä, joka saadaan helposti aikaan diodilla ja kondensaattorilla. Jarrutusosuus on kuitenkin eristettävä muusta radasta. Siihen tarvitaan eristysjakso. Eristysjaksolle syötetään sähkö vastuksella ohitetun diodin kautta. Lisävarmistukseksi voidaan vielä ohiajovaralta katkaista virta.
    Jarrutusjakson kytkentä Märklin-järjestelmässä
    Jarrutusjakson kytkentä Märklin-järjestelmässä

    Jos radalla on junia, joissa on useita laahaimia, on varmistettava ettivät laahaimet pääse oikosulkemaan jarrutusosuutta eristysosuuden kautta muuhun rataan. Tämä täytyy huomioida erityisesti siinä tapauksessa, että radalla liikkuu junia, joissa on sähköisesti yhteen kytkettyjä laahaimia: jos vaikkapa moottorijunassa on sisävalaistusta varten sähköä johtavat kytkimet ja laahain ensimmäisessä ja viimeisessä vaunussa. Silloin eristysosuuden täytyy olla vähintään junan mittainen.

Jarrutusjaksoon vaadittavan diodisillan tai tasasuuntauskytkennän voi tehdä helposti itse, mutta myös valmiita moduuleja on saatavissa. Lisäksi on saatavissa älykkäämpiä moduuleja, joita voi käyttää esim. liikennöitäessä ohjausvaunu edellä. Tällöin veturin täytyy jäädä suhteellisen kauas opastimesta, mikä täytyy huomioida jarrutuskytkennässä. Tämän kirjoituksen kytkennät koskevat tapausta, jossa veturi kulkee ensimmäisenä.

Edellinen osa: TrainPi

Seuraava osa: annetaan palautetta

0 Kommentit tuotteelle “TrainPi osa 2: pysähdytäänpä hetkeksi